Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 21.06.2024, serwis aktualizowany: 08.04.2024 o godzinie: 12:37

Menu przedmiotowe

Strona główna

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Adres: 41-200 Sosnowiec
ulica Janowskiego 16


telefon:  47 8521 200

dyżurny jednostki:  47 8521 255  

fax. 47 8521 244

 

https://sosnowiec.policja.gov.pl/

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości –Dz.U.2019.125
Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – jako Administrator Danych Osobowych – zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2023 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu stwierdzono fakt naruszenia przepisów ochrony danych osobowych znajdujących się w:
zagubionym na terenie Sosnowca w dniu 13.11.2023 roku przez  funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu notatniku służbowym oraz bloczku mandatowym o numerze DES291081-100.
W utraconym notatniku służbowym znajdowały się aktualne ówcześnie dane osobowe (tj. imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL oraz w zależności od rodzaju podejmowanych czynności: adres zamieszkania, numer dokumentu w tym nr prawa jazy, numer rejestracyjny kontrolowanego pojazdu, sporadycznie nr telefonu oraz informacje o dacie i miejscu popełnionego wykroczenia wraz z ewentualną kwotą nałożonej grzywny) osób  kontrolowanych w okresie pomiędzy 29 sierpnia 2023 roku a 13 listopada 2023 roku.
Dotychczas nie uzyskano informacji o możliwym, nieuprawnionym  wykorzystaniu danych osobowych.
Biorąc pod uwagę charakter naruszenia zaznaczyć należy, iż zawarte w notatniku służbowym dane osobowe sporządzone były pismem odręcznym, co może znacząco wpłynąć na ich czytelność i możliwość ich odtworzenia przez osoby nieuprawnione. Nie mniej jednak należy pamiętać ,iż zdarzenie to może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności, które  dotyczyć mogą między innymi:
-uzyskania przez osoby trzecie w instytucjach pozabankowych kredytów lub pożyczek,
-uzyskania przez osoby trzecie dostępu do korzystania z opieki zdrowotnej,
-korzystania przez osoby trzecie z praw obywatelskich np. głosowania nad środkami obywatelskimi, 
-wyłudzenia przez osoby trzecie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia,
-zawarcia przez osoby trzecie umowy na świadczenie usług np. telewizji kablowej, telefonu, Internetu itp.,
-naruszenia dobrego Pana imienia.
Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia rekomenduje się:
założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej,
w uzasadnionym przypadku możliwość skorzystania ze środków ochrony dóbr osobistych wskazanych  w przepisach ustaw Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego,
zgłoszenie, w uzasadnionym przypadku, faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. kradzieży tożsamości,  
zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu czy Internetu. 
Należy nadmienić, iż w wyniku niezwłocznie podjętych czynności zagubiony notatnik służbowy jak i bloczek mandatowy został odnaleziony w przeciągu 2 godzin od momentu ujawnienia ich braku a na obecną chwilę brak jest okoliczności uzasadniających podejrzenie ich nieuprawnionego wykorzystania.
Bliższych informacji w podanym zakresie udziela Inspektor Ochrony Danych 
w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu mł.asp.Piotr Gajos, telefon 47-8521216, e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl.

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU O POSZUKIWANIU OSÓB MOGĄCYCH MIEĆ PRAWO WŁASNOŚCI DO POJAZDU

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie RSD 404/22 w sprawie zniszczenia samochodu marki Citroen Saxo o numerach rejestracyjnych SH95837. Auto zostało podpalone. Do jego podpalenia doszło w dniu 12.05.2022 roku w Sosnowcu na ulicy Szpitalnej na wysokości numeru 1. Teraz śledczy poszukują osób, które mogą mieć prawo własności do tego pojazdu. Komisariat Policji III niniejszym informuje, że na podstawie §47 punkt 2-4 Decyzji numer 66/18 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz na podstawie §26 punkt 10 Decyzji numer 30/21 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu rozpoczęto procedurę likwidacji niepodjętego depozytu w postaci wyżej wymienionego pojazdu. Osoby posiadające roszczenia co do prawa własności do samochodu Citroen Saxo numer rejestracyjny SH95837, lub posiadające wiedzę o takich osobach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem 47 852 03 00.

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU O POSZUKIWANIU OSÓB MOGĄCYCH MIEĆ PRAWO WŁASNOŚCI DO POJAZDU

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie RSD 404/22 w sprawie zniszczenia samochodu marki Peugeot 106 o numerach rejestracyjnych SK1997C. Auto zostało podpalone. Do jego podpalenia doszło w dniu 12.05.2022 roku w Sosnowcu na ulicy Dworskiej na wysokości numeru 15a. Teraz śledczy poszukują osób, które mogą mieć prawo własności do tego pojazdu. Komisariat Policji III niniejszym informuje, że na podstawie §47 punkt 2-4 Decyzji numer 66/18 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz na podstawie §26 punkt 10 Decyzji numer 30/21 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu rozpoczęto procedurę likwidacji niepodjętego depozytu w postaci wyżej wymienionego pojazdu. Osoby posiadające roszczenia co do prawa własności do samochodu Peugeot 106 o numerach rejestracyjnych SK1997C , lub posiadające wiedzę o takich osobach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem 47 852 03 00.

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU O POSZUKIWANIU OSÓB MOGĄCYCH MIEĆ PRAWO WŁASNOŚCI DO POJAZDU 

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia samochodu marki Honda Accord o numerach rejestracyjnych DOL45828. Auto zostało zdewastowane, a następnie podpalone. Do jego podpalenia doszło w dniu 19.02.2021 roku w Sosnowcu na ulicy Projektowej na wysokości numeru 13. Teraz śledczy poszukują osób, które mogą mieć prawo własności do tego pojazdu. Komisariat Policji III niniejszym informuje, że na podstawie §47 punkt 2-4 Decyzji numer 66/18 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz na podstawie §26 punkt 10 Decyzji numer 30/21 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu rozpoczęto procedurę likwidacji niepodjętego depozytu w postaci wyżej wymienionego pojazdu. Osoby posiadające roszczenia co do prawa własności do samochodu Honda Accord nr rej DOL45828, lub posiadające wiedzę o takich osobach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem 47 852 03 00.

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W SOSNOWCU O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(na podstawie art. 45 ust..4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – jako administrator danych osobowych – zawiadamia, że w lutym 2019 roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu, stwierdzono fakt:

· zaginięcia 369 sztuk formularzy Mrd-2 sporządzanych we wrześniu i grudniu 2009 roku wobec osób uczestniczących w zdarzeniach drogowych,

· zaginięcia 298 sztuk formularzy Mrd-5 sporządzanych w okresie od listopada 2011 do lutego 2016 wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.

- zaginięcia 84 sztuk formularzy KSIP D1 sporządzonych w okresie od września do października 2013 wobec osób, którym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu,

- zaginięcia 34 sztuk formularzy "Zatrzymania/Zwrotu Dokumentu Pojazdu" sporządzonych w okresie od lipca do paździenika 2013 roku wobec osób, którym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu

Formularze zawierały ogólne dane osobowe tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, nr pesel, adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu zdarzenia/wykroczenia drogowego. Formularze sporządzane były pismem odręcznym, często słabo czytelnym. Niektóre z formularzy zawierały wyłącznie dane dotyczące zatrzymywanego dokumentu. Dotychczas nie uzyskano informacji o możliwym, nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych. Zaginione formularze zostały odzyskane w całości.

Bliższych informacji w podanym zakresie udzielą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30:

·  p.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP w Sosnowcu - mł.asp. Piotr Gajos pod numerem telefonu 47 8521 216 (lub osoba go zastępująca) oraz

· rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu (lub osoba go zastępująca) pod numerem telefonu 47 8521 238 (poniedziałki w godzinach 12-20, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30)

 

Komunikat zaktualizowano 18.03.2024 r

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU
O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

(na podstawie art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – jako Administrator Danych Osobowych – zawiadamia, iż w dniu 10 lutego 2021 roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu stwierdzono fakt naruszenia przepisów ochrony danych osobowych znajdujących się w:

 • Zagubionym na terenie Sosnowca w dniu 9.02.2021 roku przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu notatniku służbowym.

W utraconym notatniku służbowym znajdowały się aktualne ówcześnie dane osobowe ( imię, nazwisko, imię ojca, nr Pesel, nr dokumentu tożsamości oraz w zależności od rodzaju podejmowanych czynności adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu popełnionego wykroczenia wraz z ewentualną kwotą nałożonej grzywny) osób kontrolowanych w okresie pomiędzy 1 grudnia 2020 roku, a 8 lutego 2021 roku

Dotychczas nie uzyskano informacji o możliwym, nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych.

Biorąc pod uwagę charakter naruszenia zaznaczyć należy, iż zawarte w notatniku służbowym dane osobowe sporządzone były pismem odręcznym, co może znacząco wpłynąć na ich czytelność i możliwość ich odtworzenia przez osoby nieuprawnione. Nie mniej jednak należy pamiętać, iż zdarzenie to może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności, które dotyczyć mogą między innymi:

 • uzyskania przez osoby trzecie w instytucjach pozabankowych kredytów lub pożyczek,

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do korzystania z opieki zdrowotnej,

 • korzystania przez osoby trzecie z praw obywatelskich np. głosowania nad środkami obywatelskimi,

 • wyłudzenia przez osoby trzecie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia,

 • zawarcia przez osoby trzecie umowy na świadczenie usług np. telewizji kablowej, telefonu, Internetu itp.,

 • naruszenia dobrego imienia.

Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia rekomenduje się:

 • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej,

 • w uzasadnionym przypadku możliwość skorzystania ze środków ochrony dóbr osobistych wskazanych w przepisach ustaw Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego,

 • zgłoszenie, w uzasadnionym przypadku, faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. kradzieży tożsamości,

 • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu czy Internetu.

Bliższych informacji w podanym zakresie udziela  Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu mł.asp. Piotr Gajos telefon 47-8521216, e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl.

 

 

 

 

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W SOSNOWCU


W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którymi są także osoby niesłyszące lub niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu mają prawo ....więcej w zakładce, informacja dla osób niesłyszących na stronie BIP KMP Sosnowiec.

 

 

 

 

do góry